Phim Hồng Kông

Công Phá Châu Âu HD-VietSub Công Phá Châu Âu Europe Raiders 2018
Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh HD-VietSub Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh Zhongkui: Snow Girl and the Dark Crystal 2015
Lan Quế Phường 3 HD-VietSub Lan Quế Phường 3 Lan Kwai Fong 3 2014
Lan Quế Phường 2 HD-VietSub Lan Quế Phường 2 Lan Kwai Fong 2 2012
Lan Quế Phường HD-VietSub Lan Quế Phường Lan Kwai Fong 2011
Tế Công Bản đẹp-Thuyết minh Tế Công The Mad Monk 1993
Trường Học Uy Long 3 HD-VietSub Trường Học Uy Long 3 Fight Back To School 3 1993
Trường Học Uy Long 2 HD-VietSub Trường Học Uy Long 2 Fight Back To School 2 1992
Trường Học Uy Long 1 HD-VietSub Trường Học Uy Long 1 Fight Back To School 1 1991
Quốc Sản 007 HD-VietSub Quốc Sản 007 From Beijing With Love 1994
Tân Tinh Võ Môn 2 HD-VietSub Tân Tinh Võ Môn 2 Fist Of Furry 2 1992
Tân Tinh Võ Môn HD-VietSub Tân Tinh Võ Môn Fist Of Furry 1991
Chuyên Gia Xảo Nguyệt HD-VietSub Chuyên Gia Xảo Nguyệt Tricky Brains 1991
Thánh Tình HD-VietSub Thánh Tình Qing sheng 1991
Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên HD-VietSub Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên A Chinese Odyssey Part 2: Cinderella 1994
Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp HD-VietSub Đại Thoại Tây Du 1: Nguyệt Quang Bảo Hợp A Chinese Odyssey Part 1: Pandora Box 1994
Báo ứng HD-VietSub Báo ứng Punished 2011
Tuyệt Đỉnh Kung fu HD-VietSub Tuyệt Đỉnh Kung fu Kung Fu Hustle 2005
Thiết thính Phong Vân 2 HD-VietSub Thiết thính Phong Vân 2 Overheard 2 2011
Cô Đảo Kinh Hoàng HD-VietSub Cô Đảo Kinh Hoàng Mysterious Island 2011
Thần Kỳ Hiệp Lữ HD-VietSub Thần Kỳ Hiệp Lữ Mr and Mrs Incredible 2011
Thiết Hầu Tử 1 HD-VietSub Thiết Hầu Tử 1 Iron Monkey 1 1993
Giáo Chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ HD-VietSub Giáo Chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ Kung Fu Cult Master 1993
Bản Sắc Anh Hùng HD-VietSub Bản Sắc Anh Hùng Invisible Target 2007
12345Cuối